Gegevens problemen met verontreiniging en wanbestuur in Netterden

Asbest

In 1998 werd een grote schuur waarin een fabriek zat gesloopt. Het dak was van asbest platen gemaakt. Er waren geen maatregelen om verspreiding van het asbest te voorkomen. Lokale schoolkinderen trokken met blote handen zonder bescherming de asbest platen van het dak. Deze platen werden op de grond gegooid, waar ze in stukken braken. Na ingrijpen van de inspectie die eerst de sloop stillegde werd alsnog een professioneel bedrijf ingeschakeld. Dit bedrijf liet goed beschermde mensen de grote stukken asbest opruimen. De kleine stukjes bleven liggen. Er is daarna nooit onderzocht hoeveel asbest er is achter gebleven.

Het ging hierbij om het gebouw op perceel 340. Let op hoe dicht het bij de woning op perceel 339 ligt. Het ligt verder tussen agrarische grond (weilanden en een kwekerij) en de tuin van mijn familie (perceel 341).

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!